تجهیز میز صندوق های فروشگاه زنجیره ای رفاه شعبه محمد شهر کرج

تجهیز فروشگاه های زنجیره ای رفاه شعبه محمد شهر کرج بوسیله ی میز صندوق های مدل مروارید

به همراه ملزومات جانبی طبق استاندارد های میز صندوق های فروشگاهی جهت سهولت در خدمات رسانی به مشتریان گرامی