فروشگاه های زنجیره ای شهروند

فروشگاه های زنجیره ای شهروند

تجهیز فروشگاه شهروند شعبه بیهقی با میزصندوق خویش پرداخت

آرامان لار اولین تولیدکننده خویش پرداخت(self checkout) در ایران

اطلاعات پروژه

  • نام مشتری: شهروند
  • تاریخ شروع:
  • دسته بندی: پیش فرض
  • آدرس پروژه: بیهقی