میزصندوق فروشگاهی مدل الماس

مدل های الماس ( diamond ) به عنوان جدیدترین طرح میز صندوق های فروشگاهی بوده و با عرض استاندارد 55 سانتی متر در دو نوع بدون نقاله و نقاله دار و در طول های 2 تا 10/4 متر امکان ساخت دارد.

ا توجه به گستردگی متعلقات جانبی میز صندوق های تولیدی این شرکت در طراحی  مدل های الماس ، امکان جانمایی تمامی متعلقات مربوطه میسر میباشد.براساس سفارش مشتریان محترم ، رنگ بندی های متنوع در این طرح قابل اجرا بوده و در دو مدل Single و Twin در فروشگاه ها نصب می گردد.