میزصندوق فروشگاهی مدل اپال

میزهای مدل اپال ( opal ) مناسب ترین گزینه جهت فضاهای کوچک و راه حلی بسیار کاربردی به منظور گره گشایی از ازدحام مشتریان در قسمت خروجی فروشگاه ها میباشد.

اگرچه اندازه این میزها جزو کوچکترین نوع میزهای صندوق است ولیکن امکان نصب کلیه ی متعلقات جانبی بر روی آن میباشد.این گروه از میزها ، بسته به تقاضای مشتری در طول های از 30/1 تا 80/1 متر قابل ساخت بوده و در رنگ بندی های متنوع عرضه میگردد.