آرا ترولی ها

آرا ترولی ها با طراحی ویژه و بخصوص خود دارای مزیتهای بسیار زیادی میباشند. اعم از :

دارا بودن فضای بارگذاری اجناس سنگین، دسته های یکپارچه و بدون آسیب پذیری، طراحی ویژه با عمق بیشتر نسبت به سایر ترولیهای موجود، سهولت در عبور مشتریان با تغییر هوشمندانه در ابعاد ترولی، امکان نصب لوگو و تابلوهای تبلیغاتی، چرخ های بلبرینگ دار متناسب با ابعاد و وزن ترولی، پوشش آبکاری دارای تاییدیه تست استانداردهای سالت اسپری (ASTN)