اکو ترولی ها

این دسته از ترولی ها در ابعاد 70 لیتری تا 125 لیتری قابل تولید هستند و در تمامی مدلهای ترولی های آرامان لار امکان نصب لوگوی تبلیغاتی مجموعه میباشد.