استند با طبقات متحرک

این استند دارای طبقاتی میباشد که قابل جمع شدن بوده و امکان نصب کفی روی آن وجود دارد. این محصول به جهت حرکت طبقاتش به سهولت قابل جابجایی بوده و به جهت ظرافت مناسب فروشگاه های کوچک میباشد.