ترولی کودک

این دسته از ترولی ها مناسب کودکان بوده و در رنگبندی بسیار متنوع و شاد تولید و عرضه میگردد