فروشگاه زنجیره ای هایپرلند

فروشگاه زنجیره ای هایپرلند

تجهیز فروشگاه زنجیره ای هایپرلند منطقه آزاد انزلی توسط قفسه ها، میزصندوق ها ، سرصندوق ها و ترولی های فروشگاهی

اطلاعات پروژه

  • نام مشتری: فروشگاه زنجیره ای هایپرلند
  • تاریخ شروع: 1396
  • دسته بندی: چپ
  • آدرس پروژه: منطقه آزادی انزلی